905 94 634 post@bratberger.no

Bratberger kompakt 300 L

Dette er et nytt bryggerikonsept som er utviklet av Bratberg AS på bakgrunn av 10 års erfaring fra produksjon og levering av mikrobryggerier i Norge og Danmark.

Utfordringen for mange serveringsteder som ønsker å brygge sitt eget øl er plassmangel og/eller store investeringer i eget bryggerilokale som krever godkjennelse fra Mattilsynet.

Vår utfordring var å designe et fullverdig mikrobryggeri som kunne benyttes på et restaurantkjøkken der en kunne brygge 250 liter i et brygg på 5-6 timer uten å slite seg ut.

Resultatet er vårt halvautomatiske Bratberger 300 mikrobryggeri med vannhydraulisk løfting av silkaret.

restaurantbrygger 012

Kort innføring i bryggeprosessen:

Selve bryggeriet er plassert på en ramme av rustfritt stål med svingbare hjul i hvert hjørne, med yttermål som gjør at bryggeriet kan trilles gjennom vanlige døråpninger og plasseres på lager når det ikke er i bruk.

Bryggeprosessen starter med at en varmer opp bryggevann i kjelen, ca 220 liter til ca 70-75 grC. Derpå røres den knuste malten ut i silkaret som står på bunnen av bryggekjelen, og som har silbunn av perforert plate (prosessen kalles mesking). Ved direktemesking skal temperaturen i mesken ligge rundt 65-67 grC. Lokket settes så på, mesken skal ha fred i minst en time for at spaltingen av stivelse til søtstoff skal få optimale vilkår.

Neste prosess er utsiling av vørter ved tilsetting av varmt vann over mesken, men først bør mesketemperaturen økes til 75-78 grC i løpet av en time. Det gjøres ved å øke temperaturen i vannbadet rundt silkaret, og ved sirkulering av det varme vannet ved hjelp av pumpa og medfølgende slanger.

Når temperturen i mesken har nådd 75-78 grC tilsettes varmt vann (78 – 80 grC) over mesken i silkaret, det varme vannet tas fra varmtvannsbeholder eller fra egen propanfyrt vannvarmer (tilleggsutstyr). Silkaret heves trinnvis for å gjøre plass til utsilt vørter samtidig som denne varmes opp til koketemperatur med de medfølgende mobile elementer (alternativt propanbrenner). Utsilingen stanses når vørteren har fått den rette styrke. Når silkaret har dryppet fra seg svinges dette ut over kanten og masket tømmes rett i søppledunk eller i tette sekker (kan benyttes til dyrefor eller som fibertilsetting i brøddeig).

Når kokepunktet er nådd tilsettes humle, først bitterhumle som skal koke i ca 60 minutter, så tilsettes smakshumle som skal koke i 15 til 20 minutter, samt eventuelt klarningsmiddel
(alginat). I mange moderne øltyper benyttes også aromahumle, enten med koketid på 2 – 5 minutter eller ved tilsetning i vørteren under gjæring (kalles tørrhumling), eller begge deler.

Etter avsluttes koketid skal vørteren avkjøles og utfelte eggehvitestoff sammen med humlerester bunnfelles for å få en blank vørter, det er riktig å bruke litt tid på denne avkjølingen for at alle partikler som en ikke vil ha med i gjæringen, blir utskilt ved bunnfelling. Det følger med en vørterkjøler i rustfritt stål som gjør denne jobben uten røring og sirkulering.

Etter avkjøling til ønsket gjæringstemperatur overføres vørteren til medfølgende gjæringsfat, hvert på 120 liter som fylles ¾ slik at det er plass til skumdannelse. Det følger med tett lokk med gjærlås til fata som er i næringsmiddelkvalitet og som er flyttbare med sekkehjul eller tralle. Fata plasserer i et rom med rett gjæringstemperatur og flyttes til kjølerom etter gjæring og sekundærgjæring (overgjæret øl). For undergjæret øl kjøres fata rett på kjølerom (2-4 grC) etter primærgjæring.

Etter klarnings/modningsperioden som er forskjellig for over- og undergjæ’ret øl overføres ølet til ølfat eller flaske ved hjelp av medfølgene utstyr der en unngår lufteksponering av ølet (lukket prosess). For karbonisering av ølet leveres med utstyr for fatkarbonisering (CO2 tilsetning), for flaskekarbonisering tilsettes sukker for ettergjæring på flasken.

 

Installasjon og opplæring/testbrygging. Garantibetingelser

Det gis fast pris på eventuell levering på stedet, installasjon og opplæring med testbrygging av valgfri øltype. Gratis telefonsupport og reseptutvikling er med i denne prisen. Det gis 3 års garanti på alt levert utstyr.

Priser og leveringsbetingelser

Et komplett kompaktbryggeri leveres fob Hardanger for kr. 105.000,- ekskl. avgift Inklusive er 2 stk mobile elementer på 5 kW, hurtigkjøler, pumpe med slanger, gjæringsfat med fattappeutstyr og karboniseringsutstyr for ølfat (30 og 50 liters ølfat og Corneliusfat).

Leveringstid, betaling

Vi kan levere mikrobryggeriet innen en måned fra bestilling. Betalingsbetingelser er 1/3 ved bestilling, 1/3 før levering og 1/3 pr 30 dager etter levering.