905 94 634 post@bratberger.no

BRUK AV BRYGGEUTSTYR, 400 LITER BRUTTO

 • Bryggeutstyret består av 2 kar, et kokekar med lav fot (400 l) og et kombinert meske/silkar (600 l) med høy fot.
 • Pumpetank på 100 liter for mottak av vørter under sileprosessen
 • Pumpe med varmefast slange og spylerør
 • Kjøler for nedkjøling av vørter etter koking
 • El.elementer, 3 stk a’ 5 kW for vannvarming og koking.
 • Trykkavtaker for vannfylling og slamfelle for gjær.
bryghussamlet

Bryggeprosess:

Bryggeriet er basert på konvensjonell brygging. Her beskrives et normalt brygg med mesking i ett trinn, ca 400 liter ferdig øl.

 1. Kokekaret fylles med vann og et element tilkoples ca 6 timer før brygging.Tett gjerne lokket helt for å unngå varmetap i form av avdamping
 1. Silplaten legges på plass på bunnen av meske/silkaret
 2. Når bryggevannet er ca 80 grC kan blanding av malt og varmt vann foretas.
 3. Normalt vil en med denne vanntempr oppnå en mesketemperatur mellom 65 og 67 grC
 4. Lokket legges på og gjerne litt isolasjon i form av et rent pledd eller lignende.
 5. Etterfyll kokekjelen med vann og sett på 2-3 element.
 6. Etter ca 1,5 timen er stivelsen spaltet til søtstoff og utsiling av vørter kan starte.
 7. Når vannet er nådd 80 grader, fylles meskekjelen helt opp med varmt vann.
 8. Still inn tappekranen på meske/silkjelen slik at det renner ca 5-6 liter pr. min. gjerne dykket innløp slik at oksydering unngås.
 9. Vørteren pumpes tilbake i meske/silkjel inntil vørteren som tappes er klar.
 10. Pumpetanken fungerer som mellomlager for vørteren inntil kokekjelener tømt for vann . Pass på å ikke tømme pumpetanken helt for å unngå innsuging av luft.
 11. Fyll meske/silkaret med varmt vann fra kokekaret (tømmes helt for mottak av vørter. elementer koples til og oppvarming mot koketemperatur starter umiddelbart. Vannbalansen henger sammen med hva type brygg en skal lage, men det er plass til mye vann på mesken i det store meske/silkaret, gjerne en full kokekjele (400 liter)
 12. Har en forlite vann over mesken til å få ut beregnet mengde råvørter kan en etterfylle med vamt vann, kaldt vann kan også benyttes.
 13. Når en er ferdig med utsiling, tømmes meskesilkaret for mask og rengjøres.
 14. Humlesilen plasseres nå i ut/innløp av kokekaret og en venter på å få vørteren på kok. Når koking er oppnådd tas ett element ut og en koker vanligvis med kun 2 element
 15. Når kokeprosessen er ferdig tas elementene ut og kjøler settes inn, den skal innstilles slik at den henger like under overflaten og kaldt vann koples til vha ¾” gummislanger og slangeklemmer (sjekk at det ikke er lekkasje). Den kjølte vørteren i overflaten synker og sørger for omrøring slik at jevn kjøling skjer automatisk uten manuell røring. Dette er viktig for at humle og utfelte eggehvitestoff får tid til å bunnfelle
 16. Pumpeslangen flyttes over på kokekaret og er klar for flytting av vørteren over i gjæringskaret.
 17. Pump gjerne blankvørteren over i det rengjorte meske/silkaret (som nå brukes til gjæringskar) når temperaturen er kommet ned i 30 grC, ytterligere temperatursenking til ønsket gjæringstemperatur gjøres med bunnkjølinga i karet over tid. Dette gjelder også for undergjæret øl der starten på gjæringa gjrene kan være 30 grC for så i løpet av et halvt døgn er bragt ned i 12-14 grC vha bunnkjøling)
 18. Sørg for å få med litt luftinnblanding ved overpumping for å få i gang en god gjæring (luftinnblanding bortsett fra før gjæring, er gift og må unngås i alle andre sammenhenger). Pump vørteren rett i karet utenom bunnventilen (handholdt slange)
 19. Det er ofte smart å lage en god forgjæring med en gang en har fått ut vørter under sileprosessen, denne tilsettes nå i vørteren og gjæringen kommer i gang etter noen timer.
 20. Dekk gjerne over lokket og ned på sidene med en ren plastfolie og stram til med en stropp rundt karet, denne vil fungere som en gjærlås og hindre tilstrømming av luft da kullsyren som produseres under gjæringa er tyngre enn luft og holder luft og forurensninger borte. Husk  å regulere temperaturen i gjæringskaret med vannkjøling til rør i underkant, bak, på gjæringskar. Disse fører til kjølesløyfer under bunnen. Det utvikles mye varme under gjæringsprosessen som må ut.
 21. Når gjæringsperioden er over settes slamfellen ned i utløpet og ølet kan pumpes over i lager/modningskar.
 22. Pass på at alt utstyr som brukes er rengjort og desinfisert (pumpe, slanger, gjærlås ventiler, lagerkar, flasker etc.) Sprit og Hydrogenperoksyd anbefales brukt.

Gratis telefonsupport når det trengs!