905 94 634 post@bratberger.no

BRUK AV BRYGGEUTSTYR, 600 LITER BRUTTO

 • Bryggeutstyret består av 2 kar a’ 600 liter, et kokekar med lav fot og et kombinert meske/silkar med høy fot.
 • Pumpetank på 400 liter for mottak av vørter under sileprosessen
 • Pumpe med varmefaste slange og spylerør
 • Kjøler for nedkjøling av vørter etter koking
 • El.elementer, 4 stk a’ 5 kW for vannvarming og koking.
 • Silbunn i meske/silkar, sil i kokekar og løs slamfelle for gjær.
 • Bøtte og øse i rustfritt stål, digitalt termometer, mesketermometer, refractometer og øcslevekt med måleglass

Bryggeprosess:

Bryggeriet er basert på konvensjonell brygging. Her beskrives et normalt brygg med mesking i ett trinn, ca 500 liter ferdig øl.

 1. Kokekaret fylles med vann og et element tilkoples ca 6 timer før brygging.Tett gjerne lokket helt for å unngå varmetap i form av avdamping
 1. Silplaten legges på plass på bunnen av meske/silkaret
 2. Når bryggevannet er ca 80 grC kan blanding av malt og varmt vann foretas.
 3. Normalt vil en med denne vanntempr oppnå en mesketemperatur mellom 65 og 67 grC
 4. Lokket legges på for å redusere varmetap og avdamping.
 5. Etterfyll kokekjelen med vann og sett på 2-3 element, vannet skal nå opp til ca 80grC
 6. Etter ca 1 time er det meste av stivelsen spaltet til søtstoff (maltose og dextrin).
 7. Temp. i mesken skal nå heves til ca 72 grC ved tilsetting 80 grC vann og røring
 8. Etter ytterligere 30 min. opphold fylles meskekjelen opp med varmt vann, ca 80grC. og utsilingen av vørter kan starte, de første 15 liter tilbakeføres til mesken
 1. Still inn tappekranen på meske/silkjelen slik at det renner ca 5-6 liter pr min
 2. Pumpetanken fungerer som mellomlager for vørteren inntil kokekjelene tømt for vann
 3. Når kokekaret er tomt for vann kan overføring av vørteren til kokekjelen kan starte. 4 elementer koples til og oppvarming mot koketemperatur starter umiddelbart. Vannbalansen henger sammen med hva type brygg en skal lage, ved sterkølbrygging  brukes mer malt enn ved et normalt øl og det blir dermed det mindre plass til silvannet over mesken, og det tar lenger tid å tømme kokekaret for varmt vann.
 4. Har en for lite vann over mesken til å få ut beregnet mengde råvørter kan en etterfylle med vamt vann fra bereder, kaldt vann kan også benyttes.
 5. Når en er ferdig med utsiling, tømmes meskesilkaret for mask og rengjøres.
 6. Humlesilen plasseres nå i ut/innløp av kokekaret.
 7. Koketiden kan variere fra 1 til 2 timer, men bitterhumlen kokes vanligvis ikke mer enn 1 time. Ved bruk av hel humleblomst oppnår en filtrering av den ferdige blankvørteren ved at humleblomsten etter nedkjøling legger seg på silen og filtrerer ut alle fine partikkler i vørteren (utfelte eggehvitestoff, humlefrø etc) når vørteren pumpes ut og over i det rengjorte meske/silkar som nå blir gjæringskar. (Anbefales bruk av hel humleblomst, svinnet blir mindre og vørteren klarere.)
 8. Pumpeslangen flyttes over på kokekaret og er klar for flytting av vørteren over i gjæringskaret når den er kjølt ned til 25-30 grC18.
 9. Når kokeprosessen er ferdig tas elementene ut og kjøler settes inn, den skal innstilles slik at den henger like under overflaten og kaldt vann koples til vha ¾” gummislanger og slangeklemmer (sjekk at det ikke er lekkasje). Den kjølte vørteren i overflaten synker og sørger for omrøring slik at jevn kjøling skjer automatisk uten manuell røring. Dette er viktig for at humle og utfelte eggehvitestoff får tid til å bunnfelle.NB! Pass på at pumpen pumper rett veg, pumper den inn i kokekaret vil sengen av humleblomst på silplaten bli blåst bort og filtreingen av vørteren blir mangelfull.
 10. Når temperaturen i vørteren er kommet ned til 30 grC, pumpes blankvørteren over i gjæringskaret, sørg for å få med litt luft for å få i gang en god gjæring, bruk gjerne strålerøret og ”spyl” inn vørteren slik at en drar med litt luft (NB! Luftinnblanding bortsett fra før gjæring, er gift og må unngås i alle andre sammenhenger).
 11. Det er ofte smart å lage en god forgjæring med en gang en har fått ut vørter under sileprosessen, denne tilsettes nå i vørteren og gjæringen kommer i gang etter noen timer.
 12. Dekk gjerne over lokket og ned på sidene med en ren plastfolie og stram til med en stropp rundt karet, denne vil fungere som en gjærlås og hindre tilstrømming av luft da kullsyren som produseres under gjæringa er tyngre enn luft og holder luft og forurensninger borte.Det er viktig å regulere temperaturen i gjæringskaret, det gjøres med vannkjøling tilkoplet bunnkjølingen i gjæringskaret (kjølesløyfer under bunnplata).
 13. Når primærgjæringa er over settes slamfellen ned i utløpet og ølet kan pumpes over i lager/modningskar. Det er også mulig å utføre moding/sekundærgjæring  for overgjæret øl direkte i gjæringskaret, temperaturen senkes da til 15-18 grC og ølet holdes i ca 1 uke ekstra på gjæringskaret. Ølet er nå klart og kan fylles rett på ølfat, kjøles og karboniseres.
 14. Pass på at alt utstyr som brukes er rengjort og desinfisert med kokende vann (pumpe, slanger, gjærlås ventiler, lagerkar, flasker etc.) Sprit og Hydrogenperoksyd kan også anbefales brukt.

NB! Ved å benytte seg av ”high gravity brewing” metoden kan en øke brygget fra 500 liter inntil 650 liter. En må da ta i bruk også pumpekaret (400 l) som gjæringskar.

Gratis telefonsupport når det trengs!