905 94 634 post@bratberger.no

BRUK AV BRYGGEUTSTYR, 650 LITER BRUTTO

Bryggeutstyret består av 2 kar a’ 650 liter, et kokekar med lav fot og et kombinert
meske/silkar med høy fot.
Pumpetank på 400 liter for mottak av vørter under sileprosessen
Pumpe med varmefast slange og spylerør
Kjøler for nedkjøling av vørter etter koking
El.elementer, 4 stk a’ 5 kW for vannvarming og koking.
Trykkavtaker for vannfylling og slamfelle for gjær.

Ølbrygging 06 06 09 015

Bryggeprosess:

Bryggeriet er basert på konvensjonell brygging.
Her beskrives et normalt brygg med mesking i ett trinn, ca 500 liter ferdig øl.

 1. Kokekaret fylles med vann og et element tilkoples ca 6 timer før brygging.
 2. Silplaten legges på plass på bunnen av meske/silkaret og karet fylles opp 1/3 del
 3. Et mindre element på 3 kw med termostat settes på med termostaten på ca 70 grC
 4. Mesken røres ut i varmt vann i meskekaret og finreguleres med tilsetting av varmt eller kaldt vann til en oppnår ønsket mesketemperatur mellom 64 og 68 grC (alt etter øltype)
 5. Lokket legges på og gjerne litt isolasjon i form av et rent pledd eller lignende.
 6. Sett på mer varme på kokekjel og få vannet opp mot koketemperatur
 7. Etter ca 1,5 timen er stivelsen spaltet til søtstoff og mesken skal heves til ca 75 grC.Det gjøres ved å tilsette kokende vann mens en rører kraftig og sjekker temperaturen
 8. Fyll så på kaldt vann på kokekjelen slik at vannet der holder ca 80 grC, og fyll opp gjerne opp hele meskekjelen med varmt vann, start så utsiling av råvørter
 9. Still inn tappekranen på meske/silkjelen slik at det renner ca 5-6 liter pr. min. gjerne med dykket innløp slik at en unngår oksidering av vørteren.
 10. Vørteren pumpes tilbake i meske/silkjel inntil vørteren som tappes er klar.
 11. Pumpetanken fungerer som mellomlager for vørteren inntil kokekjelen er tom sett gjerne et element i mellomlageret slik at en øker temperaturen i vørteren.
 12. Når kokekaret er tomt for vann kan overføring av vørteren til kokekjelen kan starte. 4 elementer koples til og oppvarming mot koketemperatur starter umiddelbart. Vannbalansen henger sammen med hva type brygg en skal lage, ved sterkølbrygging brukes langt mer malt enn ved et normalt øl og dermed blir det mindre plass til silvannet over mesken, ved slike brygg er et mellomlager på 2.300 liter nødvendig.
 13. Har en for lite vann over mesken til å få ut beregnet mengde råvørter kan en etterfylle med varmt vann fra bereder, kaldt vann kan også benyttes.
 14. Når en er ferdig med utsiling, tømmes meskesilkaret for mask og rengjøres.
 15. Humlesilen plasseres nå i ut/innløp av kokekaret.
 16. Koketiden kan variere fra 1 til 2 timer, men bitterhumlen bør ikke koke mer enn 1 time. Ved bruk av hel humleblomst oppnår en filtrering av den ferdige blankvørteren ved at humleblomsten etter nedkjøling legger seg på silen og filtrerer ut alle fine partikkler i vørteren (utfelte eggehvitestoff, humlefrø etc) når vørteren pumpes ut og over i det rengjorte meske/silkar som nå blir gjæringskar.
 17. Pumpeslangen flyttes over på kokekaret og er klar for flytting av vørteren over i gjæringskaret.