905 94 634 post@bratberger.no

Corneliusfat og CO2 i ølet

Corneliusfat finnes i mange utgaver, nye og brukte, i størrelser fra 7 til 19 liter. I dag er kolingene av samme type (hurtigkolinger med kule) men det finnes også brukte far på markedet med bajonettkoplinger.

Corneliusfatet har to koblinger merket IN og OUT. CO2 skal kobles på kobling merket IN mens tappehane med slange skal kobles på kobling merket OUT. Slangekoblingene kobles ved at de trykkes ned på fatkoblingene til det høres et klikk. For å løsne koblingene presses den nederste delen av slangekoblingen sammen samtidig som koblingen trekkes av fatkoblingen. Fatet er også utstyrt med en overtrykksventil i lokket som åpnes ved å dra i ringen festet til ventilen.

CO2 utstyret består av CO2 flaske(2kg), regulator og slange med kobling. Se etter at regulatoren sitter godt fast på flasken. Ettertrekk ved behov. CO2 flasken skal aldri brukes uten regulator. Det er to manometere på regulatoren. Det ene viser trykk ut etter trykkreduksjon og det andre viser trykk i flasken i bar. Når trykket begynner å synke på flasken er det minimalt med CO2 igjen og den bør sendes til etterfylling. Regulatoren reguleres med justeringsskruen på regulatoren. Stilles skruen med klokken øker CO2 gjennomstrømningen og trykket. Stilles skruen mot klokken minker gjennomstrømningen og trykket. Ved endeposisjon i denne retning er regulatoren stengt. Flasken åpnes og stenges med flaskeventilen. Den åpnes ved å dreie ventilhjulet mot klokka (1-2 omdreininger) og stenges ved rotasjon med klokka. Flaskeventilen skal alltid være stengt når CO2 flasken ikke er i bruk.

Før og etter bruk

Fatet må rengjøres før første gangs bruk. Slipp ut trykket i fatet med å dra i ringen koblet til overtrykksventilen. Åpne det ovale lokket ved å dra i håndtaket festet til lokket og rengjør lokket med pakning samt fatet i et sterkt syntetisk vaskemiddel. Skyll fat og lokk grundig i rent vann. Husk å vende fatet opp ned under rengjøringen for å skylle utgangene. Rett før bruk bør fatet desinfiseres med et desinfeksjonsmiddel som ikke krever skylling (Oxi eller hydriogenperoksyd). Gjenta denne prosessen for hver gang fatet fylles med øl.

Bruk

For å redusere oksidasjonen av ølet bør fatet fylles med CO2 før påfylling av øl. Koble til CO2 slangen og åpne kranen på CO2 flasken i 10-20 sek. Dra i ringen til overtrykksventilen for å evakuere luften i beholderen. Fatet er nå klart for å fylles med øl.

For å oppnå ønsket kullsyrenivå trykksettes fatet etter oppfylling. Regulatoren stilles inn på ønsket nivå (ca. 1bar) og CO2 flasken åpnes. Fatet skal stå trykksatt opp til 1 uke. Fatet bør jevnlig vendes lett for å øke CO2 opptaket. Når ønsket CO2 metningsgrad er oppnådd kobles CO2 slange fra. Fatet skal ikke stå trykksatt fra CO2 flaske ved lengre tids lagring og det skal være et lite overtrykk i fatet. Ved tapping av øl kobles CO2 til fatet og trykket reguleres ned på laveste nivå. Sørg for at overtrykket i fatet opprettholdes etter tapping. Ølslange må regelmessig skylles igjennom med varmt vann for å unngå bakterievekst.

Normal dosering er 2-3 gr CO2 pr liter øl. Dersom en ønsker å bruke fatet til naturlig karbonisering er det vanlig å tilsette ca 4-5 gr sukker til ølet etter at primærgjæringa er ferdig og helle det på fatet, tilsett også gjerne gjær ca 1 gr pr 10 liter. La fatet stå temperert i ca 14 dager, da er ølet modnet og kullsyren dannet

Dersom det oppstår mye skumdannelse ved tapping kan årsaker til dette være for høyt lagringstrykk eller at det tilsettes for mye CO2 ved tapping. Kort serveringsslange kan også ha betydning. Tappehanen bør ha full åpning ved tapping for minimum skumdannelse, en lang tynn slange på tappekranen er også effektiv for å dempe skummingen.