905 94 634 post@bratberger.no

Nedbrygging

Ofte opplever en at vørteren etter koking er blitt sterkere enn forutsatt og at en derfor ikke vil få det ølet en har planlagt. Spesielt gjelder dette pilsnerøl som ikke blir pilsner om øcslevekta går over 50, skal en lage en sommerpilsner så bør OG’en ned mot 40. Her kommer ”High gravity brewing” eller nedbrygging på norsk, inn som en reddende engel. Det er mulig å spe ut vørteren uten at det går ut over kvaliteten, kanskje snarere tvert i mot.

Det er imidlertid en del forhold som må på plass om en skal lykkes med denne bryggemetoden. Det er viktig at det vannet som tilsettes er fritt for luft, tilsettinga må skje når vørteren gjærer og en bør ikke tilsette mer enn maksimum 30 % av den opprinnelige vørtermengden.

For å få ut lufta av vannet som skal brukes til utspeing må det kokes i minst 15 minutt og kjøles ned til gjæringstemperatur før det tilsettes vørteren.

Ofte må en også regulere opp IBU’en (humlebitterstoff) når en tynner ut vørteren, da koker en vannet med humle i min 30 min. og oppnår å få med både bitterstoff og smak fra humlen. Her kan en bruke den vanlige formelen for utregning av IBU og mengde humle som skal benyttes.