905 94 634 post@bratberger.no

Ølbrygging i Norge

Tradisjoner og utviklingstrender

Av Leif Stana

Siden vikingtiden har lokal brygging av øl til fest og hverdag hatt et stort omfang i Norge.

I middelalderen var det til og med et kongelig påbud om at alle frie bønder hadde plikt til å brygge øl minst 2 ganger i året, de som ikke rettet seg etter loven risikerte å bli fradømt gård og grunn.

Rundt 1850 var ølkonsumet i Norge rundt 250 liter pro pers og det ble brygget trutt og jamt i de tusen hjem i by og på land inntil 2 ulykker rammet Norge samtidig.

Den ene var de kommersielle bryggeriene og de særnorske ølavgiftene som fulgte med.

Den andre ulykka var pietismen, avholdsbevegelsen og misjonsforeningene som hånd i hånd, gikk som en farsott over landet og i løpet av 50 år tørrla det meste og nesten ryddet ut alt som hadde med privat ølbrygging å gjøre. Bare i de innerste fjordarmer og mest bortgjemte fjellbygder overlevde bryggekunsten som ved et guds under.

For å henge møllesteinen rundt halsen på håndbryggekunsten forbød myndighetene rundt 1920 det norske folk å brygge sitt eget øl, kun bønder med egenproduksjon av bygg fikk heretter under tvil, lov å brygge sitt eget øl. Heldigvis var det ingen som tok denne loven helt på alvor, men det var en kamp å få tak i råvarer så de fleste måtte kjøpe såkorn av bygg og melte sin egen malt.

Faktisk ble ikke denne loven avskaffet før i 1998 i forbindelse med harmonisering av lovverket med EU/EØS. Da ble også bryggerienes monopol på import av malt opphevet og endelig kunne Ola Nordmann rette ryggen og brygge sitt eget øl på lovlig og avgiftsfritt vis.

Siden den gang har håndbryggekunsten blomstret og brett om seg i kongeriket. Bryggerlaug har blitt stiftet og bryggekurs arrangert over en lav sko, men kursene kunne ikke annonseres for det var et brudd på den strenge norske alkoholreklameloven.

Det viktigste insitamentet for utbredelsen av ølbryggekunsten i Norge er først og fremst de skyhøye ølavgiftene på industriølet som gjør at en 0,5 liters boks med vassen pilsner koster over 30 kroner og for å få tak i en 0,33 liters flaske med bryggerienes sterkøl må en bla opp mellom 50 og 60 kroner. Øl med over 4,75 % alkohol får du heller ikke i butikken, men kun på egne statlige utslag (Vinmonopolet), dette gjør realt øl lite tilgjengelig og er ikke med på å fremme våre gode, gamle vikingtradisjoner for nyting av kraftig, sterkt og velsmakende øl.

I 1999 lanserte undertegnede sin nyutviklede bryggekjele ”alt i ett” som til nå er solgt i hundrevis over hele landet, noen titalls har også funnet vegen til Danmark.

Her rasjonaliseres bryggeprosessen uten at det går ut over utbytte og kvalitet og en behøver ikke lenger et eget bryggerhus med kjeler og kar for å brygge sitt eget kvalitetsøl. Dette utstyret er nå i salg hos Brygging AS og du finner det på www.brygging.no .

Heldigvis har norske myndigheter nå åpnet opp for at entusiaster kan starte opp sitt eget kommersielle håndbryggeri uten at en blir behandlet på samme måte som et industribryggeri, men ikke uten begrensninger selvsagt, vi er jo i Norge, selvpinernes hjemland.

Alt øl som brygges må selges over egen hane, flasketapping og salg er strengt forbudt.

Men tross alt, det er blitt et lite marked for utstyr til mikrobryggerier og gårdsbryggerier også i Norge og vi har utviklet vårt bryggekonsept slik at vi kan levere bryggerier med kapasitet opp mot 1000 liter pr brygg.

I motsetning til datastyrte og kompliserte mikrobryggerier fra kontinentet er våre modeller basert på ekte handbrygging der bryggeren selv styrer alle prosesser på en enkel og oversiktelig måte. Våre bryggerier koster heller ikke all verden, for samme kostnad som en  bruktbil får en et ferdig brygghus levert og montert på stedet, inklusive opplæring og råstoff til det første  brygget.

Vi har 2 hovedkonsepter for våre gårds- og mikrobryggeri, det ene er et ”alt i ett” utstyr der mesking, utsiling av vørter, koking, rensing til blankvørter, nedkjøling og gjæring foregår i ett og samme kar. Dette bryggeutstyret har vi for øvrig hatt norsk patent på.

Det andre konseptet benytter tradisjonell bryggeteknikk med egne kjeler for mesking/siling og for koking.

Noe av forklaringen på at vi kan selge utstyret så rimelig er at vi benytter brukte kar og kjeler av rustfritt stål som vi bygger om og renoverer, vi har heller ikke noe kostbart salgs- og markedsføringsapparat for produktene våre.

Utstyr til både hjemmebrygging og for kommersiell brygging i litt større målestokk, har til nå solgt seg selv. Det håper vi selvsagt at det fortsatt vil gjøre og vi ser lyst på framtiden med økende interesse for ekte øl med smak og fylde. Nye mikrobryggerier popper opp og hjemmebrygginger kunsten blomster. Internett er fullt av fagstoff om øl og brygging, ikke noe er hemmelig lenger og de store bryggeriene er avslørt, deres resepter består stort sett av vann og lys vassen pilsnermalt.